fbpx
Overzicht maatregelen coronavirus > Corona > Blogs > GoedOpOrde.nl
Btw bij zaken doen in het buitenland

Overzicht maatregelen coronavirus

door Dewi
categorie

De impact van alle maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus is groot voor alle bedrijven. We hebben zelden zo'n bijzondere situatie meegemaakt. Gelukkig kwam de overheid al snel met allerlei maatregelen die je als ondernemer kunt nemen om deze tijd door te komen. De maatregelen wijzigen zo nu en dan en daarom zetten we ze voor je op een rij. Waar nodig wordt het aangevuld met updates.

NOW 2.0: tegemoetkoming loonkosten

Eerst was er de regeling werktijdverkorting (WTV). Deze is vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, ofwel de NOW-regeling. 

Met deze regeling kun je als werkgever een tegemoetkoming krijgen om de lonen van je medewerkers door te kunnen betalen. Om aanspraak te kunnen maken op deze regeling moet er aan een paar voorwaarden worden voldaan. Wanneer je over een periode van 3 maanden tenminste 20% omzetverlies hebt, kun je vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming krijgen. De omzetdaling wordt bepaalt door je totale omzet over 2019 door 4 te delen waardoor je een gemiddelde omzet over 3 maanden krijgt. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met seizoenswerk. De hoogte van de tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonsom, afgezet tegen het omzetverlies. Wanneer er bijvoorbeeld een omzetdaling is van 50% kun je een vergoeding van 45% van de loonsom krijgen. Wil je weten wat het percentage omzetverlies is over een periode van 3 maanden? Dan kun je gebruik maken van de rekenhulp.

Is jouw bedrijf recent gestart? Ook dan kun je gebruik maken van de NOW-regeling als je voor 1 maart 2020 minstens één maand omzet hebt gedraaid.

NOW 2.0

De NOW-regeling wordt verlengd en gaat door onder NOW 2.0 met aangepaste voorwaarden welke je vanaf 6 juli kunt aanvragen over de maanden juni, juli en augustus.

Enkele wijzigingen in de voorwaarden:
- De ontslagboete wordt geschrapt bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wel krijg je als werkgever een correctie.
- De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020.
- Bij een voorschot van meer dan € 100.000 en bij een vastgestelde tegemoetkoming van € 125.000 of meer is een accountantsverklaring nodig.

Meer informatie over de NOW-regeling en de voorwaarden van de NOW 2.0 vind je hier. Van aanvraag periode is verlengd t/m 31 augustus 2020. Je kunt een aanvraag indienen op de website van het UWV.
Heb je eerder de WTV aangevraagd, maar nog geen vergunning gehad? Dan wordt de aanvraag automatisch omgezet naar een aanvraag voor de NOW-regeling. 

Tozo: voor zelfstandig ondernemers

Kom je als zelfstandig ondernemer financieel in de problemen door de coronacrisis? En wordt het een uitdaging om in je eigen levensonderhoud te voorzien? Dan is het handig om de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) aan te vragen in de gemeente waar je woont. 

Er zijn twee vormen van ondersteuning die je aan kunt vragen bij Tozo 1: 

 1. Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning met een aanvulling van het inkomen tot aan het sociaal minimum.De hoogte van de inkomensondersteuning hangt af van het inkomen en is maximaal € 1.500 als je getrouwd bent of € 1.050 voor alleenstaanden vanaf 21 jaar. Er gelden andere normbedragen als je onder de 21 jaar bent. De genoemde bedragen zijn per netto per maand.
 2. Een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 tegen 2% rente met een maximale looptijd van 3 jaar.

De Tozo is verlengd voor de periode van 3 maanden tot 31 augustus 2020 en heet de Tozo 2. De Tozo 2 geldt vanaf 1 juni 2020 en heeft enkele aangepaste voorwaarden. Belangrijk verschil is dat bij Tozo 2 het inkomen van de partner wel meetelt voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering.

De aanvraag kun je online op de website van jouw gemeente doen.

TOGS: eenmalig € 4.000 euro

Ben je als ondernemer rechtstreeks getroffen door de kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). 

Je komt in aanmerking voor de TOGS-regeling als je aan de voorwaarden voldoet én (per 28 april) als de hoofd- of nevenactiviteit van je bedrijf overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes. Als je met een nevenactiviteit in aanmerking wilt komen geldt de voorwaarde dat je uitsluitend op basis van deze nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten. Deze zijn beiden
€ 4.000.

Wat houdt de regeling precies in?
Als ondernemer krijg je eenmalig een tegemoetkoming van € 4.000 netto waarmee vaste lasten kunnen worden betaald. 
Let op: je onderneming moet een ander adres hebben dan het huisadres. Uitzondering hierop geldt voor horeca gelegenheden.

Aanmelden voor de TOGS-regeling kan tot en met 15 juni 2020 via de website van het RVO.

TVL: vervanging van de TOGS-regeling

Vanaf half juni zal de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) de TOGS-regeling opvolgen. De nieuwe regeling is bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Voldoe je aan de voorwaarden? Dan kun je tot € 20.000 tegemoetkoming krijgen per 3 maanden om vaste lasten (exclusief loonkosten) te kunnen blijven betalen.

Met terugwerkende kracht zal de TVL ingaan op 1 juni en aflopen op 31 augustus 2020. Er zal dus een korte overlap zitten tussen de TOGS en de TVL regeling.

Let op!
De TVL wordt gezien als omzet, waardoor dit mogelijk invloed heeft op de NOW-subsidie
.

KKC: kleine kredieten

Heb jij als kleine ondernemer moeite om financiële steun te krijgen in deze zware tijden? Dan volgt binnenkort de Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKC-regeling) waardoor je makkelijker een kleine lening kunt afsluiten bij financiers.

Deze regeling is bedoeld als je een klein bedrijf hebt uit het micro-, midden- en kleinbedrijf en in verhouding een kleine financieringsbehoefte hebt van € 10.000 - € 50.000 euro. De overheid staat hierbij voor 95% garant en de rest van het risico ligt bij de financiers. De looptijd is max 5 jaar met een rente van max 4%. Wanneer je gebruik wilt maken van deze regeling moet je eenmalig 2% vergoedingspremie aan de staat betalen.

Deze regeling is als aanvulling op de eerdere opgetuigde regelingen. Om hier gebruik van te maken van KKC-regeling moet je een KVK-inschrijving hebben met een datum voor 1 januari 2019, een minimale jaaromzet hebben van € 50.000 en voor de coronacrisis voldoende winstgevend zijn geweest.

Op dit moment is de regeling niet nog van kracht, omdat deze voor goedkeuring wordt aangemeld bij de Europese Commissie (EC). Na de goedkeuring kun je terecht bij financiers. De verwachting is dat rond half mei de aanvragen van ondernemers kunnen worden ontvangen.

BMKB-C: bedrijfskredieten

De regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) is door de coronacrisis tijdelijk versoepeld en met de BMKB-C variant. Op 7 april is de laatste aanpassing aangekondigd op de eerdere aanvullende maatregelen van het BMKB-C. Met deze regeling kun je als ondernemer onder gunstiger voorwaarden bij de bank lenen.

Wat houden alle huidige aanpassingen in?
De overheid staat borg voor 75% van het geleende bedrag. Daarbij is de persoonlijk borg van de ondernemer verlaagd van 25% naar 10%. Ook is de premie verlaagd van 3,9% naar 2% waardoor een financiering toegankelijker wordt. Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet of een verhoging van een bestaande rekening courant krediet.

Wanneer je hier meer over wilt weten kun je contact opnemen met je financierder om krediet aan te vragen. Welke financierders je hiermee kunnen helpen staan op de website van het RVO

GO: krediet aanvragen lukt niet

Heb je moeite om een banklening of bankgarantie te krijgen? Je kunt dan mogelijk gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). De bank krijgt dan een 50% staatsgarantie en loopt zo minder risico. 

Om gebruik te maken van deze regeling kun je contact opnemen met je financierder.

Uitstel belasting betalingen

Het is mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen bij de Belastingdienst als je betalingsproblemen hebt door het coronavirus. Je kunt uitstel vragen voor onder andere aanslagen voor de inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting. 

Je kunt zowel schriftelijk als online uitstel van betaling aanvragen voor in ieder geval 3 maanden. Het is wel belangrijk om op tijd je aangiftes in te dienen! Pas als je de aanslag hebt ontvangen kun je bijzonder uitstel van betaling aanvragen

Verwacht je een lagere winst door de coronacrisis? Dan kun je ook een verzoek indienen tot een verlaging van de voorlopige aanslag zodat je direct minder belasting gaat betalen.

Overigens zal de Belastingdienst niet direct verzuimboetes uitdelen als je de komende maanden te laat je belasting betaalt.

De Belastingdienst heeft aangegeven langer uitstel te verlenen aan ondernemers. Terugbetalen hoeft pas weer vanaf 1 september 2020. De versoepeling van het urencriterium voor zzp'ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen zijn ook tot 1 september verlengd.

Coulanceperiode arbeidscontracten

Begin van dit jaar ging de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in. Hierbij werd onder andere verwacht dat werkgever een controle zouden doen op de huidige arbeidscontracten of deze aan de administratieve eisen voldoen. Je had ook de kans om tijdelijke contracten om te zetten naar vaste contracten zodat deze onder de lage WW-premie valt.

De Belastingdienst heeft aangegeven een coulanceperiode in te stellen welke nu loopt tot 1 juli a.s. Je hebt dus langer de tijd om je vaste arbeidscontracten schriftelijk vast te leggen.

Daarbij heeft de Belastingdienst nog een tijdelijke aanpassing gedaan. In deze periode hebben supermarkten en andere bedrijven het nu juist drukker en men wil deze bedrijven niet benadelen. Normaal gesproken moet je met terugwerkende kracht het de hoge WW-premie betalen als achteraf blijkt dat personeel meer dan 30% boven de contracturen heeft gewerkt. Deze regel is nu tijdelijk niet van kracht.

Wat je verder nog kunt doen

 • Aflossing banken
  Een aantal banken biedt in sommige gevallen een uitstel van de aflossingsverplichting op hun lening. Vraag bij je bank naar de mogelijkheden.
  Let op! Wanneer je gebruik maakt van deze regeling moet je de aflossingen in een later stadium alsnog betalen. Op dat moment krijg je mogelijk dubbele aflossingsverplichtingen.
 • Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen
  Wanneer je financiële problemen hebt door de coronacrisis kun je contact zoeken met je gemeente om te kijken of er mogelijkheden zijn met het uitstellen van de betaling van de gemeentelijke belastingen. 
 • Liquiditeitsprognose
  Zorg dat je overzicht hebt in je financiële situatie. Hierdoor kun je de juiste beslissingen maken voor je bedrijf. Door het opstellen van een liquiditeitsprognose weet je hoe lang je de vaste kosten door kunt betalen. We hebben hiervoor een gratis template welke je kunt downloaden.
 • Wees creatief!
  Ondanks alle beperkingen zijn er wellicht nog mogelijkheden te bedenken zodat klanten je niet vergeten en je door deze moeilijke periode heen kunnen helpen. Denk aan producten bezorgen bij de klant thuis, speciale acties, online afspraken etc. Zorg dat klanten weten dat je er nog steeds voor hen bent!

Kom je er niet uit? Wij helpen je graag!


Meer lezen?

Blijf op de hoogte!
Schrijf je in op onze nieuwsbrief om geen nieuws te missen 
over wat belangrijk is voor jou als ondernemer!
Ondernemingsweg 2C
2404 HN 
Alphen aan den Rijn

Onze kantoren

Alphen aan den RijnDen HaagRotterdamUtrecht
Volg ons: 
phoneenvelope
Chat openen
Welkom!
Kunnen we je ergens mee helpen? Stuur ons een berichtje en een van onze medewerkers helpt je graag verder.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram