fbpx
PRIVACY STATEMENT (AVG)

GoedOpOrde.nl B.V., vertegenwoordigd door, R. Spierenburg MSc (directeur) en M.P.L. Kulk MSc (directeur), kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van GoedOpOrde.nl B.V. In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens.

GoedOpOrde.nl B.V. verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad in het verleden. Het gaat dan voornamelijk om de volgende partijen:

Directe klanten en hun vertegenwoordigers;
Bedrijven en vertegenwoordigers die hun interesse in onze diensten kenbaar hebben gemaakt; en
Mensen die verbonden zijn aan een bedrijf of organisatie waarmee wij en relatie hebben, willen of hebben gehad.
Van deze partijen en vertegenwoordigers verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam;
Adresgegevens;
Telefoonnummer; en
e-mailadres.

WAAROM GOEDOPORDE.NL B.V. UW GEGEVENS VERWERKT

De reden waarom wij uw persoonsgegevens verwerken is zodat wij telefonisch contact met u op kunnen nemen en/of u per email te kunnen benaderen. Daarnaast gebruikt GoedOpOrde.nl B.V. uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten opdrachtovereenkomst. Daarbij ook voor het versturen van nieuwsbrieven per e-mail nadat wij uw goedkeuring hiertoe hebben ontvangen.

HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS

GoedOpOrde.nl B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld of, indien van toepassing, als er een juridische bewaarplicht op geldt. Uw persoonsgegevens kunnen alleen worden gebruikt door de medewerkers die hier, gelet op hun functie, toegang toe hebben. Onze medewerkers hebben tevens een geheimhoudingsplicht.

PERSOONSGEGEVENS DELEN MET ANDEREN

Uw persoonsgegevens worden alléén aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Elektronische communicatie

Wanneer u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de door u gestuurde gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

WEBSITE, COOKIES EN VERZAMELEN VAN BEZOEKERSGEGEVENS

Op de website van GoedOpOrde.nl B.V. verwerken we uw persoonsgegevens met cookies. We gebruiken functionele en analytische cookies om de website te laten functioneren en het gebruik van de website te kunnen analyseren. Het gaat om de volgende gegevens: de browser die wordt gebruikt (Chrome, Internet Explorer etc.), het tijdstip en de duur van uw bezoek, welke pagina's bezocht zijn en foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen. Deze gegevens zijn geanonimiseerd, worden alleen intern gebruikt en dus niet gedeeld met derden. Voor deze cookies vragen wij uw toestemming.

Tevens maken wij gebruik van third party cookies, waaronder Google Analytics-cookies. Dit is een webanalyse service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren in hoe bezoekers de website gebruiken. Deze data, zonder IP adres, wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden deze informatie namens Google verwerken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen en tevens heeft u het recht op gegevensoverdracht van uw eigen gegevens. U kunt hiertoe een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@goedoporde.nl. GoedOpOrde.nl B.V. zal zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
BEVEILIGDE WEBSITE VIA SSL CERTIFICAAT

GoedOpOrde.nl B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van GoedOpOrde.nl B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact via info@goedoporde.nl. Contactgegevens zijn te vinden op onze website.
 
Ondernemingsweg 2C
2404 HN 
Alphen aan den Rijn

Onze kantoren

Administratiekantoren GoedOpOrde.nlFranchise kantoor starten?
Chat openen
Welkom!
Kunnen we je ergens mee helpen? Stuur ons een berichtje en een van onze medewerkers helpt je graag verder.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram