fbpx

Wetswijzigingen arbeidsrecht per 1 augustus 2022

Door Dewi | 8 augustus 2022
Wetgeving arbeidsrecht 2022

De afgelopen jaren zijn er al wat veranderingen doorgevoerd binnen het arbeidsrecht. En ook dit jaar krijg je als werkgever met wijzigingen te maken. Met ingang van 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Ook zijn er veranderingen in het ouderschapsverlof. Wat dit betekent dit concreet?

Allereerst heeft de EU-richtlijn als doel om het arbeidspatroon transparanter en beter voorspelbaar te maken. Het zou ook moeten zorgen voor meer aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt. Dat gezegd hebbende gaan we door op wat er nu verandert.

Voorspelbaar werkpatroon

Met ingang van deze nieuwe wetgeving is het verplicht om bij de aanvang van de arbeidsovereenkomst duidelijk het werkpatroon schriftelijk vast te leggen. Heb je op dit moment medewerkers met een onvoorspelbaar werkpatroon? Dan moet je deze medewerkers informeren over de referentiedagen en -uren, het aantal gewaarborgde uren en het loon voor verrichte arbeid bovenop die gewaarborgde uren. Valt de arbeid buiten de referentiedagen en -uren? En wordt het verzoek tot arbeid niet minstens vier dagen voor aanvang van de arbeid gedaan? Dan mag de werknemer de arbeid weigeren. Deze regeling sluit aan op de huidige regels die gelden voor de oproepkrachten.

Verzoek vanuit de medewerker
Is een werknemer minimaal 26 weken in dienst? Dan mag er onder de nieuwe wet een verzoek door de werknemer worden ingediend voor arbeid met een meer voorspelbare en zekere tijden. Als werkgever ben je niet verplicht om in te stemmen met een dergelijk verzoek. Maar je moet wel verplicht binnen één maand na het ingediende verzoek schriftelijk en met een goede motivatie reageren richting de medewerker. Reageer je niet binnen die maand? Dan wordt het verzoek van de medewerker automatisch toegewezen.

Uitbreiding informatieplicht

De informatieplicht is niet nieuw, maar deze is verder uitgebreid. Vanaf 1 augustus jl. ben je verplicht om ook over de volgende zaken informatie te geven:

  • De plek(ken) waar de arbeid wordt verricht;
  • De vakantie- en verlofregelingen;
  • De procedure en vereisten bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst;
  • De afzonderlijke bestanddelen van het salaris alsook de wijze en termijn van uitbetaling;
  • De duur en voorwaarden van de proeftijd;
  • Eventuele recht op scholing.

Nevenwerkzaamheden

Je kunt vanaf nu geen verbod meer leggen op nevenwerkzaamheden bij je personeel. Een verbod op activiteiten buiten werk kan alleen nog worden opgelegd als je dit als werkgever objectief kunt onderbouwen (objectieve rechtvaardiging). Denk hierbij aan direct concurrerende nevenwerkzaamheden (verkoop van dezelfde of soortgelijk producten/diensten) of als de nevenwerkzaamheden zorgen voor bijvoorbeeld imagoschade.

Studiekosten

Moeten werknemers opleidingen volgen om het werk te kunnen blijven doen? Dan moeten deze vanaf nu kosteloos worden aangeboden. Ook moet de opleiding zoveel mogelijk onder werktijd worden gevolgd en wordt het dus gezien als arbeidstijd. Een studiekostenbeding mag ook niet meer in het arbeidscontract komen te staan. Bestaande studiekostenbedingen zijn dan ook vanaf 1 augustus nietig als deze in strijd zijn met de nieuwe regels.

Worden opleiding via de COA of de wet verplicht gesteld? Ook dan is een studiekostenbeding niet meer geldig.

En wat dan bij studies, opleidingen en cursussen die niet verplicht zijn? Dan blijft een studiekostenbeding wel mogelijk. Een terugbetalingsregeling bij ontslag mag dan ook nog steeds worden opgenomen.

Opzegverbod en benadelingsverbod
Voor alle bovenstaande punten geldt dat er extra bescherming is opgenomen voor medewerkers. Beroept een werknemer zich op een van deze punten, dan mag je de werknemer om die reden niet ontslaan. Ook mag je als werkgever niet nadelig handelen ten opzichte van deze wetsbepalingen.

Betaald ouderschapsverlof

Tot voor kort was het ouderschapsverlof onbetaald. Vanaf 2 augustus 2022 is dat veranderd en wordt het ouderschapsverlof deels betaald. Je werknemer kan negen weken betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Diegene krijgt dan 70% van het dagloon uitgekeerd. Hiervoor kun je als werkgever een aanvraag indienen bij het UWV. Deze negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof is onderdeel van het al bestaande ouderschapsverlof van maximaal 26 weken. Na opname van de 9 weken mag een werknemer nog maximaal 17 weken ouderschapsverlof opnemen. Dit mag ook op een later moment worden ingezet, maar moet dan worden opgenomen voor het kind acht jaar wordt.

Alle blogs
Ondernemingsweg 2C
2404 HN 
Alphen aan den Rijn

Onze kantoren

Administratiekantoren GoedOpOrde.nlFranchise kantoor starten?
Chat openen
Welkom!
Kunnen we je ergens mee helpen? Stuur ons een berichtje en een van onze medewerkers helpt je graag verder.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram