fbpx

Mag je als werkgever een vakantieaanvraag weigeren?

Door Dewi | 3 mei 2019
Zodra de eerste zonnestralen doorbreken, krijg je al gelijk zin in vakantie. En niet alleen jij, maar ook je werknemers. De ene na de andere aanvraag komt binnen. Je vraagt je af of je nog wel bezetting over houdt als je alles goed keurt en overweegt om enkele aanvragen af te keuren. Maar mag je een vakantieaanvraag van je medewerker wel weigeren?

De regels

De termen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen zijn je vast niet onbekend. Elk jaar hebben je medewerkers recht op minimaal 20 wettelijke vakantiedagen wanneer je vijf dagen (of meer…) per week werkt. Werkt er personeel minder dagen per week? Dan is het aantal wettelijke vakantiedagen naar rato. Als iemand bijvoorbeeld 24 uur werkt per week heeft deze recht op 12 wettelijke vakantiedagen.

De meeste werkgevers bieden meer vakantiedagen aan. De dagen boven de 20 wettelijke dagen zijn de bovenwettelijke vakantiedagen. Deze extra dagen heb je als het goed is netjes vastgelegd in de arbeidsovereenkomsten of is door de cao bepaalt.

Show must go on!

In drie situaties mag je een vakantieaanvraag van je medewerker(s) weigeren.

 1. Er moet sprake zijn van een gewichtige reden of zwaarwegend bedrijfsbelang. De vakantie moet leiden tot ernstige verstoring van de bedrijfsvoering. De gevolgen van de verstoring moet je afwegen tegen de gevolgen van het weigeren van de vakantieaanvraag. Daarbij moet je ook toestaan dat de medewerker in een andere periode vakantie opneemt;
 2. de medewerker heeft niet genoeg vakantiedagen voor de periode dat hij/zij op vakantie wil gaan; of
 3. in de arbeidsovereenkomst of cao is vastgelegd dat de werknemers in een bepaalde periode niet op vakantie mogen gaan.

Op tijd

Wanneer een medewerker een vakantieaanvraag schriftelijk heeft ingediend is het belangrijk dat je hier als werkgever binnen twee weken op reageert. Reageer je niet op tijd, dan wordt het vakantieverzoek van de medewerker  van rechtswege ingewilligd, ook als je zwaarwegende redenen hebt om de aanvraag af te wijzen.

Heb je de aanvraag goedgekeurd, maar wil je terugkomen op je besluit? Dan mag dat helaas niet zomaar! Alleen bij een zwaarwegend bedrijfsbelang kun je het gesprek aangaan met de betreffende medewerker om de goedgekeurde aanvraag in te trekken. Houd er wel rekening mee dat je dan wel verplicht de schade moet vergoeden aan die medewerker. Denk aan eventuele kosten die al zijn gemaakt of moeten worden gemaakt bij het annuleren van de geboekte vakantie. Ook moet je een alternatieve periode aanbieden waarin de medewerker alsnog op vakantie kan gaan.

Kortom

Het is mogelijk om een vakantieaanvraag van medewerkers te weigeren bij een zwaarwegend bedrijfsbelang, bij onvoldoende vakantiedagen of wanneer er zaken zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of cao.


Meer lezen?

  Alle blogs
  Ondernemingsweg 2C
  2404 HN 
  Alphen aan den Rijn

  Onze kantoren

  Administratiekantoren GoedOpOrde.nlFranchise kantoor starten?
  Chat openen
  Welkom!
  Kunnen we je ergens mee helpen? Stuur ons een berichtje en een van onze medewerkers helpt je graag verder.
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram