fbpx

TEK-regeling: wat is het precies?

Door Martijn | 17 april 2023

Hebben de hoge energieprijzen een grote impact op jouw totale bedrijfskosten? Dan kan de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) jouw bedrijf een steuntje in de rug geven. Hoe werkt deze subsidieregeling? En hoe vraag je de TEK aan?

TEK-regeling

De energieprijzen rijzen de pan uit en zijn voor bedrijven die veel energie verbruiken problematisch. Het kabinet heeft daarom de TEK in het leven geroepen om ‘energie-intensieve’ mkb-ondernemingen tijdelijk tegemoet te komen. Zijn de energiekosten voor jouw onderneming minimaal 7% van je totale omzet over 2022? Dan kan deze subsidieregeling handig zijn.

Met deze regeling kun je als bedrijf namelijk een maximale vergoeding ontvangen van € 160.000. Dit krijg je in eerste instantie in de vorm van een voorschot van 35%. De energieprijzen fluctueren en hiermee wordt geprobeerd het risico te verkleinen voor een terugbetaling achteraf.

Voorwaarden TEK

Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming Energiekosten moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De onderneming (of stichting/vereniging) is in Nederland gevestigd;
 • Voldoet aan de Europese mkb-definitie;
 • En is op of voor 31 december 2022 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Er is een zakelijk energiecontract voor gas/elektriciteit;
 • Minimaal 7% van de omzet van 2022 zijn energiekosten (energie-intensiteitseis).

Energie-intensiviteitseis
Om te controleren of je voldoet aan de energie-intensiviteitseis wordt er door de RVO met de volgende gegevens gerekend:

 • Omzetgegevens over het jaar 2022 uit de aangifte omzetbelasting;
 • Schatting vanuit de energieleverancier van het jaarverbruik van elektriciteit en gas (peildatum 1 januari 2023);
 • De door het CBS vastgestelde gemiddelde prijs van elektra en gas van het 4e kwartaal van 2022 (modelprijs). De modelprijs is (voorlopig) € 2,41 per m3 en voor elektriciteit € 0,59 per kWh.

Berekening TEK-subsidie

Voldoe je aan de eerder genoemde voorwaarden? Dan kun je mogelijk subsidie ontvangen. Het RVO vermenigvuldigt het geschatte jaarverbruik met de modelprijs. Je ontvangt alleen subsidie als de modelprijs van 2023 hoger is dan de drempelprijs. Daarbij rekent het RVO met maximale prijzen voor gas en elektriciteit. In het onderstaande overzicht hebben we deze tarieven onder elkaar gezet.

GasElektriciteit
Drempelprijs€ 1,19€ 0,35
Maximale prijs€ 3,19€ 0,95


Over de energiekosten boven de drempelprijs ontvang je dus maximaal 50% subsidie waarvan je 35% als voorschot krijgt uitgekeerd.

Bij de berekening van de subsidie brengt de RVO het energieverbruik dat onder het prijsplafond valt in mindering. Dit geldt ook als je elektriciteit terug levert aan het net en de € 190 euro die in november en december is uitgekeerd door de energieleverancier. De maximale vergoeding van de TEK-regeling is € 160.000 voor de totale groep verbonden ondernemingen. Als er sprake is van een groep ondernemingen wordt er dus niet per locatie of energiecontract gekeken.

Rekenvoorbeeld

De situatie: het jaarverbruik wordt na een correctie voor het prijsplafond en terug levering aan net geschat op 55.000 m3 gas en 120.000 kWh elektriciteit.

We nemen de voorlopige modelprijzen als basis.

 • Gas: € 2,41 x 55.000 = € 132.000
 • Elektriciteit: € 0,59 x 120.000 = € 70.800

De verwachte energiekosten komen hiermee op € 203.300. Is dit 7% of meer van je totale omzet? Dan voldoe je aan de energie-intensiteitseis en kun je subsidie aanvragen. Deze berekening ziet er als volgt uit:

 • Gas: 50% x (55.000 m3 x (€2,41 - € 1,19)) = € 33.550
 • Elektriciteit: 50% x (120.000 kWh x (€ 0,59 - € 0,35)) = € 14.400

Over een periode van 14 betekent dit € 55.942 aan subsidie vanuit de TEK-regeling. Over deze maximale vergoeding ontvang je 35% om terugbetaling achteraf te verkleinen. Dit komt neer op ongeveer € 19.580 aan voorschot.

Vaststellen subsidie

Op het moment van berekening van je voorschot zijn de modelprijzen van 2023 nog niet duidelijk. Dat is ook de reden dat je een voorschot ontvangt van 35%. In het voorjaar van 2024 zal de RVO gaan berekenen wat de uiteindelijke tegemoetkoming zal zijn op basis van de gemiddelde gas- en elektriciteitsprijzen over de subsidieperiode. Afhankelijk van de ontwikkelingen van de energieprijzen in 2023 kun je nog een bedrag ontvangen of je moet een deel van het voorschot terugbetalen. Houd hier rekening mee.

Terugbetalen na vaststelling
Blijkt dat je na de subsidievaststelling (een deel) van het voorschot moet terugbetalen? Dan wordt hierover geen boeterente gerekend.

TEK-regeling aanvragen

De Tegemoetkoming Energiekosten kun je (met terugwerkende kracht) aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot en met december 2023. Je kunt je aanvraag tot en met 2 oktober 2023 indienen.

Meer informatie?

Heb je vragen over de TEK? Neem dan contact met ons op. Een van onze collega’s helpt je graag verder.

Alle blogs
Ondernemingsweg 2C
2404 HN 
Alphen aan den Rijn

Onze kantoren

Administratiekantoren GoedOpOrde.nlFranchise kantoor starten?
Chat openen
Welkom!
Kunnen we je ergens mee helpen? Stuur ons een berichtje en een van onze medewerkers helpt je graag verder.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram